Beschrijving

Het StimuleringsfondsXL bestaat uit een aantal fasen:
Fase 1: Projecten indienen – 14 september t/m 7 oktober
Via het aanvraagformulier dien je jouw plan in. Een plan bestaat uit een projectplan én een begroting. Het projectplan beslaat maximaal 4 pagina’s.

Fase 2: Selectie en ondersteuning – 8 oktober t/m 31 oktober
De jury selecteert een aantal finalisten met de meest kansrijke en betekenisvolle projecten.
Deze projecten krijgen ondersteuning bij het aanscherpen van de plannen en het samenstellen van een communicatiepakket. Uiterlijk 12 oktober worden de finalisten bekend gemaakt. 15 Oktober is er een finalistenbijeenkomst die verplicht is. Dus houd hier rekening mee als je een plan indient.

Fase 3: Stemmen – 6 november t/m 6 december
In deze fase gaan de finalisten zelf actief stemmen werven. Door klanten van de bank kan op één favoriet project gestemd worden via deze website. Op 7 december worden de winnaars bekend gemaakt.
Het te winnen bedrag per project wordt door de jury bepaald en is afhankelijk van de beoordeling van het projectplan, de begroting en het dekkingsplan. In totaal is er € 100.000,- beschikbaar.

Fase 4: Realiseren – vanaf 7 december en verder
De winnende projecten gaan hun plannen realiseren.