StimuleringsfondsXL 2018

Race om bijdrage StimuleringsfondsXL 2018 begonnen
Zeven hartverwarmende, lokale initiatieven dingen dit jaar mee naar een financiële bijdrage van het StimuleringsfondsXL. Er is 100.000 euro beschikbaar, dat verdeeld wordt over de drie projecten met de meeste stemmen.

Maak kennis met de projecten en breng je stem uit.

Rabobank Utrecht ondersteunt op allerlei manieren de lokale samenleving. Een daarvan is het StimulerinsgfondsXL. Dit fonds levert een bijdrage aan plaatselijke initiatieven die de leefomgeving mooier, gezonder en kansrijker maken.

Publiek aan zet
Leden en medewerkers van Rabobank Utrecht kozen eerder dit jaar uit alle inzendingen zeven finalisten die actief zijn op het gebied van financiële zelfredzaamheid, het ondernemersklimaat, een duurzame woonomgeving, gezonde voeding of participatie. Nu is het publiek aan zet. Tot en met 6 december kan iedereen meestemmen.