Thema’s en criteria

Het StimuleringsfondsXL richt zich op de volgende vijf thema’s:


Financiële Educatie
Kinderen en jongeren leren omgaan met geld; mensen ondersteunen bij het zelfverzekerd maken van financiële keuzes; verminderen van financieel misbruik; voorkomen van schulden.


Stimuleren ondernemerschap
Het ondernemersklimaat in Utrecht en omgeving stimuleren; de werkgelegenheid in Utrecht en omgeving stimuleren.


Participatie
Tegengaan van bewegingsarmoede; cultuur toegankelijk maken voor iedereen; bevordering van talentontwikkeling; voorkomen en tegengaan van jeugdwerkloosheid; stimuleren vrijwillige betrokkenheid en inzet van burgers in hun eigen leefomgeving.


Duurzaam wonen
Stimuleren en faciliteren van energiebesparing in woningen; stimuleren en faciliteren conceptontwikkeling levensloopbestendig wonen; stimuleren verduurzamen bedrijfspanden.


Banking for food
Verminderen van de voedselverspilling, verduurzamen van grondstof gebruik, verbeteren kennis van en gebruik van gezonde voeding.

Criteria
Projecten zijn:
  • gericht op één van de thema’s zoals hierboven beschreven;
  • versterkend voor de lokale omgeving (Utrecht, Vleuten, De Meern, Nieuwegein en/of Harmelen);
  • nieuw of vernieuwend;
  • praktisch en realiseerbaar;
  • voorzien van een projectplan en een begroting;
  • niet controversieel, politiek of religieus van aard;
  • financieel controleerbaar.