Thema’s en criteria

Alleen plannen die aan één van de onderstaande thema’s voldoen worden voorgelegd aan de jury.

Financiële zelfredzaamheid
Jongeren leren omgaan met geld; we werken aan de vermindering van schuldenproblematiek en meer gelijke kansen voor iedereen.

Ondernemers laten groeien
Het ondernemersklimaat in Utrecht en omgeving stimuleren; we richten ons op startende en groeiende ondernemingen.

Duurzaam en energiezuinig wonen
Stimuleren duurzaam energiezuinig wonen; investeren hierin is van belangrijk voor de (toekomstige) betaalbaarheid en verbeteren van het wooncomfort.

Food
Stimuleren van duurzame en gezonde voeding en tegengaan van voedselverspilling.

Participatie
Gelijke kansen voor iedereen en stimuleren van vrijwillige betrokkenheid en inzet van burgers in hun eigen leefomgeving.

Criteria
Projecten zijn:

  • gericht op één van de thema’s zoals hierboven beschreven;
  • versterkend voor de lokale omgeving (Utrecht, Vleuten, De Meern, Nieuwegein en/of Harmelen);
  • nieuw of vernieuwend;
  • praktisch en realiseerbaar;
  • voorzien van een projectplan en een begroting;
  • niet controversieel, politiek of religieus van aard;
  • financieel controleerbaar.